Micro E.R.P

Micro E.R.P Phần mềm quản lý doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.
Dành cho những nhà quản lý năng động.
Nhà quản lý có thể quản lý doanh nghiệp từ bất kỳ đâu có internet.
Có thể biết trước lời, lỗ cùa 1 đơn hàng ngay khi khách đặt hàng hoặc lên kế họach sản xuất.
Biết ngay hàng hóa, sản phẩm tồn kho thời gian thực.
Cảnh báo tồn kho vượt định mức, dưới định mức thời gian thực.
Có ngay những báo cáo cần thiết mà không phải chờ nhân viên các phòng ban...

Phiên bản online 1.200.000 VNĐ/ năm;
Cài đặt tại máy khách hàng 3.650.000 VNĐ/ gói;
Thiết lập sử dụng trong mạng LAN 50.000 VNĐ/ máy;
Công ty TNHH Một Thành Viên Kiến Nhỏ
Địa chỉ: Số 59/30C TCH 10 – P. Tân Chánh Hiệp – Q. 12 - TP. Hồ Chí Minh
Email: hoanglongvu@kiennho.com ; hoanglongvu@gmail.com ; sale@micro-ant.net
Điện thoại: (08) 37152286 – 090.33.55.285
Fax:(08) 37152286